середа, 21 лютого 2024 г.
Президентським програмам - конституційні норми

Президентським програмам - конституційні норми

Роман Головін

Голова Всеукраїнського об`єднання власників землі

Статтею 13 Конституції України передбачено, що Держава забезпечує соціальну спрямованість економіки. Це не єдина стаття Конституції, де стверджується соціальна орієнтованість держави – конституція пронизана соціальними нормами, за якими українці, як соціальна спільнота, є тими, для кого існує держава.

Президент - гарант Конституції. Відповідно, вся президентська програма повинна бути також пронизана соціальною орієнтованістю, орієнтованістю на людину.

Економічний стан держави, його розвиток – основа виконання соціального зобов’язання держави. Соціального-сформованого на принципах співволодіння і співуправляння ресурсами Держави.

На жаль, програми кандидатів далекі від норм конституції і далекі безпосередньо від людей.

Але є ще час до виборів, і не пізно змінити кандидатам тезиси своїх програм, привести до конституційних норм.

Пропоную кандидатам своє бачення необхідних тез для заміни чи загального доповнення в програмах, а читачам для формування позиції, заперечень і просто для інформації.

В пропозиції я зосереджуюся на головних економічних тезах, на які є практичний запит.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Нова якість державного управління

Держава втратила довіру. На сьогодні функції держави обмежилися і зосередилися суто на фіскальному механізмі та апаратові примусу. Органи влади не займаються активним розвитком економіки, не створюють механізмів для реалізації можливостей українцями.  

Через спрямованість і результативність впровадження нової якості державного управління Ми повернемо довіру українців до держави і державного управління.

Нова якість державного управління буде визначатися кардинальними змінами, направленими на реалізацією можливостей громадян у спільному володінні та управлінні власним національним надбанням – матеріальними (земля, ліси, корисні копалини, вода, повітряний простір) і нематеріальними ресурсами українського народу. Тільки так можливо забезпечити незмінну конституційну вимогу – розвиток соціально спрямованої економіки країни, яка працюватиме виключно в інтересах українців.

Вперше, з часів існування незалежної України, будуть впроваджені механізми державного управління нової якості через пряму участь українців в розвитку економіки країни.

Українці, об’єднуючись, ставатимуть власниками суспільно значимих виробництв в різних галузях економіки. Держава забезпечить всебічний розвиток таких виробництв.

Завдяки новій якості державного управління:

-  в країні існуватимуть тільки державні і законодавчо визначені монополії в інтересах українців.

-  будуть розроблені і впроваджені нові механізми державного управління, направлені на створення нових та розвиток існуючих галузей  промислового та аграрного виробництв, де громадяни, їх об’єднання та держава в інтересах українців стануть власниками;

-  буде забезпечена органічний розвиток науки та виробництва, направлений на зростання наукоємності, інформатизації та технологічності у виробних процесах;

-  нові механізми грошово-кредитної політики максимально забезпечать розвиток економіки країни власним фінансовим ресурсом. Україна колосально знизить  залежність від іноземних капіталів, в тому числі, від капіталів агресивно налаштованих країн.

Відповідальне ставлення  до механізмів державного управління нової якості, закладання в них ініціативно-організаційних складових – єдине, що може зупинити абсолютне і відносне падіння економіки країни та бути відправною точкою для пришвидшеного її зростання під егідою держави.

Припинення монополій

Право на монополії має тільки український народ в особі держави.

В Україні повинні припинити існувати недержавні монополії.

Монополії повинні існувати тільки на підставі законів – виключно у вигляді суспільно-державних монополії з виконанням суспільно-важливих задач.

Оптимальна податкова система

Взагалі, жодному кандидату я б не радив робити розділ про податки – це лякає людей як не обізнаних ретельно в них, так і обізнаних, при чому з різних причин. Але все ж, для принципового розуміння тих, хто дуже хоче.

Податки - джерело існування держави і виконання нею функцій.

Податки – це освіта, медицина, соціальний захист і захист від сторонніх агресій.  

Бізнес повинен платити податки.

Ми створимо оптимальну систему оподаткування в інтересах людей і розвитку соціально-ринкової економіки. 

Нова грошово-кредитна політика та фінансова стабільність держави

В Україні не працює грошово-кредитна політика в інтересах українців. Вона обслуговує монополії та олігархів. Ми кардинально змінимо цю ситуацію Новою грошово-кредитною політикою, що буде спрямована на всебічний розвиток економіки. Українці мають бути і стануть суб’єктами (ініціаторами і рушіями) такого економічного розвитку та набувачами благ від нього.

Діяльність створених об’єднаннями громадян нових підприємств, як в промисловості так і сільському господарстві, буде профінансовано завдяки впровадження Нової грошово-кредитної політики.

Запропонована нами  Нова грошово-кредитна політика забезпечить:

- реалізацію фінансової складової економічних процесів в економіці;

- демонополізацію і деолігархізацію економіки, її окремих галузей, як одної з головних причин негативних процесів інфляції;

- припинення десятилітніх очікувань надходжень іноземних інвестицій -  держава самостійно інвестуватиме у власне виробництво;

- системою  експортно-кредитної підтримки власного виробника для  забезпечення просування товарів українського виробництва на ринки інших країн;

- впровадження доступного для українців споживчого кредитування купівлі товарів національного виробника.

Зростання товарного виробництва,  динамічний розвиток експорту та збільшення споживання українцями товарів власного виробництва – впливові чинники направлені на управління і зменшення інфляції та зміцнення гривні.

Ми ініціюємо кримінальні провадження і розслідуємо всі зловживання в банківській сфері із невідворотним покаранням винних осіб.

Впровадження запропонованої нами Нової кредитної політики забезпечить сталу зростаючу економіку та фінансову стабільність держави.

Нова енергетична політика

Пріоритетами нової енергетичної політики повинен стати суспільно-економічний розвиток країни в інтересах українців, а не монополій і олігархів.

Енергетична галузь та її ресурсне забезпечення – це надбання українського народу.  Неприпустиме її перебування чи окремих її галузей в руках недержавних монополій. 

Держава, в інтересах українського  народу, візьме під прозорий контроль діяльність ринку електро-, газо-, теплопостачання.

Ми повернемо природні енергетичні монополії до володіння українського народу. Це дасть можливість формувати справедливі ціни на світло, газ та тепло без олігархічних націнок.

Ми забезпечимо посилення енергетичної незалежності країни шляхом розвитку видобувних галузей та збільшення власного видобутку.

В інтересах держави та української спільноти будуть побудовані термінали для прийому зрідженого газу. Це сприятиме підвищенню рівня економічної безпеки та стане додатковим чинником для прозорого утворення цін на енергоносії.

Ми проводитимемо збалансований розвиток відновлювальної енергетики, з огляду на її перспективи в майбутньому і економічну доцільність сьогодення. 

Це вплине на відносне зниження цін на енергоносії як для населення, так і для промисловості.

Тільки впровадження таких принципів Нової енергетичної політики дасть змогу всебічному соціально-економічному розвитку країни та суспільства.

Розвиток промисловості та соціальна спрямованість економіки

Для розвитку промисловості будуть визначені пріоритети оптимального промислового виробництва за напрямами імпортозаміщення, експортно-орієнтованого виробництва та розвитку внутрішнього споживання.

Будуть створені всі умови для організації підприємств нової формації, які забезпечуватимуть промислове виробництво за визначеними пріоритетами і відповідатимуть критеріям суспільно значимості.

Фінансове забезпечення створення та діяльності підприємств нової формації буде реалізовано за рахунок прямого державного кредитування.

Громадянин України зможе ставати власником підприємств нової формації. Для цього будуть впроваджені нові принципи  організаційних форм відносин власності. Такі підприємства можуть бути створені об’єднаннями громадянами за об'єднавчими принципами, головними з таких принципів є: 

- однорідність засобів виробництва;

- територіальний;

- професійний;

- науково-технічний;

- масовий;

- спільні засобами виробництва;

- спільна метою діяльності.

Держава може, а інколи і повинна, створювати підприємства спільно з об’єднаннями громадян, які об’єднаються за об’єднавчими принципами,  до яких можна додати ще і монопольний принцип – суспільно-державна монополія.

Державні підприємства можуть створюватися з метою  реалізації функцій державного управління,  забезпечення діяльності державних монополій, відновлення та повернення природних монополій в державне управління.

Створені (реорганізовані) на таких принципах промислові підприємства повинні отримати всебічне ресурсне забезпечення від держави. Для таких підприємств буде і логічним застосування певних преференцій.

Для реалізації нової промислової політики будуть впроваджені  нові механізми кредитної політики для прямого довгострокового державного фінансування діяльності нових промислових підприємств.

Тільки підприємства, які відповідатимуть принципам соціальної значимості, забезпечуватимуть виробництво промислової продукції за пріоритетними напрямами, можуть отримувати доступ до ресурсів українського народу на умовах співволодіння та співуправління. 

Важливим для реалізації нової промислової політики є припинення існування в інтересах українців недержавних монополій у всіх сферах економіки. Це, в першу чергу, стосується енергетичних монополій, які стали не тільки на заваді розвитку промисловості, а і перетворили життя українців на щоденний кошмар.

Держава в інтересах українців буде реорганізовувати і управляти природними  і економічними монополіями. Для цього буде впроваджена нова якість державного управління власністю українського народу.

На шляху до  відтворення промисловості країни, її економіки, та зростання благополуччя українців не можуть стояти перепонами монополії, відсутність дієвих державних механізмів управління, обмеженість у фінансових ресурсах. Це національні інтереси і Нова промислова політика повинна бути спрямована на забезпечення її реалізації.

Дотримання цих принципів дасть розвиток соціально-спрямованій економіці, яка передбачена діючою Конституцією.

Читайте: Демонополізація декомунізації. Нова промислова політика

Розвиток агропромислового виробництва  в Україні

Для реанімації аграрного сектору економіки буде забезпечено реалізацію ефективних для держави й суспільства комплексів економіко-організаційних заходів. Головні з них:

- формування справжнього аграрія – первинного сільгосптоваровиробника у вигляді товариств (об`єднань) власників землі, одноосібних чи сімейних товаровиробників;

- збільшення в короткостроковій перспективі доходів власників землі в 2-4 рази;

- створення в селах і селищах тваринницьких комплексів. За розрахунками, можливе збільшення поголів’я великої рогатої худоби в 5-6 разів – до 15-20 млн голів, поголів’я свиней в 3-4 рази – до 20-24 млн голів;

- створення в селах і селищах переробних підприємств на базі первинних сільгосптоваровиробників;

- створення справжньої кооперації в аграрному секторі, де селяни, власники землі матимуть унікальну можливість засновувати кооперативні підприємства з переробки та виробництва продукції;

- реальний розвиток соціально-економічної інфраструктури сіл;

- створення високооплачуваних робочих місць для власників землі, членів їх родин і інших громадян України.

Реформування земельних відносин

Розвиток  агропромислового виробництва в Україні  стане можливим завдяки впровадження Народної земельної реформи, ініціаторами якої можуть бути тільки селяни-власники землі за підтримки усієї української спільноти.

Реформування полягає в заміні орендних відносин на самостійний обробіток землі її власниками як одноосібно (сімейно) так і в товариствах (об’єднаннях) власників землі.

Товариства власників землі – об’єднання  селян, власників землі, з метою забезпечення максимальної структурної, технічної, технологічної, екологічної та соціально-економічної ефективності використання власної землі. Селянин, нарешті, стане власником врожаю з власної землі. Це дасть можливість збільшити на початковому етапі дохід від землі її власнику в 2-4 рази.

Для прискорення реалізації Народної земельної реформи буде створена її всебічна державна підтримка.

Будуть впроваджені  нові механізми кредитної політики для прямого довгострокового державного фінансування діяльності товариств (об’єднань) власників землі та індивідуальних (сімейних) товаровиробників без застав та під 3% річних.

Для членів товариств (об’єднань)  власників землі буде надана можливість отримання споживчих кредитів під 3% річних для задоволення  нагальних соціально-економічних потреб, які виникли з причин систематичного знищення робочих місць на селі на фоні узурпації орендарями всіх прибутків від землі.

Власнику землі тепер не буде потреби продавати землю.

Розвиток тваринництва та переробки на селі

Товариства власників землі ідеальна база для створення в селах і селищах тваринницьких комплексів, переробних підприємств.

За замовленням товариств (об’єднань) власників землі та за рахунок  прямого державного кредитування буде профінансоване будівництво тваринницької і переробної інфраструктури.  Селяни, власники землі, будуть співвласниками цієї тваринницької і переробної інфраструктури.

Це дасть змогу збільшити  поголів’я великої рогатої худоби в 5-6 разів – до 15-20 млн голів, поголів’я свиней в 3-4 рази – до 20-24 млн голів.

Переробна галузь, її розвиток перетворить економіку аграрного сектора з сировинної в високотехнологічну експортно-орієнтовану економіку.

Повернення землі її справжнім власника – селянам

На сьогоднішній день сформовані всі умови, щоб земля була у володінні будь кого, а не селянина. Ганебна довготривала оренда та емфітевзис тому підтвердження. Для розвитку країни і її суспільства таку неринкову практику користування землею треба припинити.

Будуть сформовані всі юридичні та фінансові механізми повернення землі селянам, які втратили її в результаті незаконних оборудок агрохолдингів та орендарів, на тлі занепаду рівня життя селянина. Як правило, це піввікові договори оренди та вікові емфітевзису, договори застави землі, договори міни та інше.

Будуть сформовані умови для передчасного припинення договорів користування землею (оренди та емфітевзису) за ініціативою власників землі з метою, нарешті, отримання власником землі можливості найефективніше використовувати власну землю, обробляючи її самостійно – індивідуально чи колективно в об’єднанні власників землі. 

Збереження землі як національного надбання

Повернення землі українському народу, її власнику,  уособленням якого є український селянин, сформує умови для відповідального ставлення до землі, збереження та відновлення її родючості.

Впровадження реформування земельних відносин, розвиток промислового та споживчого кредитування підсилять бачення селянином землі не тільки як національного надбання, а і джерело прибутків як власника виробництва так і високооплачуваних робочого місця для себе та членів своєї родини. Це вагомий фактор цінування землі.

Прийняття Закону про обіг земель сільськогосподарського призначення в інтересах українців, України та її національної безпеки забезпечить право власникам землі розпоряджатися нею без шкоди для інтересів держави та суспільства.

Відродження та нова якість сільського життя

Інтенсивний розвиток промислового виробництва на селі, власниками якого будуть селяни, забезпечить збільшене та стале надходженя до бюджету села чи селища. Створені за участю жителів села підприємства, насамперед товариства (об’єднання)  власників землі, будуть найкращими платниками податків до бюджету свого рідного села чи селища.

В руках селян опиниться і той прибуток, який раніше забирав собі колишній орендар землі. Тепер селянам не буде потреби просити якусь допомогу у орендаря – вони самі, як власники землі, зможуть розпоряджатися прибутками від неї та іншої діяльності, направляючи їх, в тому числі, і на потреби села та його розвитку.

При переході до нових земельних відносин село виграє багатократно. Виграє українське село – виграє Україна.

Створення високооплачуваних робочих місць

Запропоноване стрімке зростання економіки буде потребувати працівників різних професій і кваліфікацій і не буде можливо без створення виробничих підприємств, учасниками (власниками, співвласниками) яких будуть саме українці і їх об’єднання. Це означає, що кожен громадянин може стати учасником створення власного робочого місця і бути власником підприємства, на якому створюються робочі місця. Така ситуація матиме характерний прояв в аграрній промисловості.

Створюючи товариства власників землі, тваринницькі та переробні підприємства, селяни, власники землі, самостійно створюватимуть нові високооплачувані робочі місця, як для себе, так і інших членів українського суспільства.

Ставши власником індивідуального (сімейного) виробництва або  учасником товариства власників землі, учасником тваринницького чи переробного підприємства, селяни, як власники первинного сільськогосподарського виробництва самостійно визначатимуть рівень оплати праці як для себе, так і для найманих працівників.

Очікувано, що зарплати на підприємствах створених громадянами України за об’єднавчими принципами будуть високі – власники самі вирішуватимуть свій розмір оплати. Високі зарплати на підприємствах нової формації стимулюватимуть формування високих оплат і на інших підприємствах.

Стрімке створення робочих місць та саме таке формування рівня оплати праці буде основним чинником не тільки припинення трудової міграції з України, але і сформує умови для повернення українців на Батьківщину.

Читайте: Яким має бути закон про обіг сільськогосподарської землі

Роман Головін, кандидат наук з державного управління

KиевVласть

Теги: новости украины, аграрная политика, социальные нормы, развитие промышленности, энергетическая политика, конституционные нормы

середа, 21 лютого 2024 г.
20:44
Ірпінське комунальне підприємство за понад 7 млн гривень збирається придбати автокран
20:22
Протягом доби відбулось 51 бойове зіткнення, - Генштаб ЗСУ
20:02
Повідомлено про підозру окупанту, який у 2022 році заволодів автівками мешканців Київщини
19:45
Посли G7 застерегли українську владу від саботажу реформи БЕБ
19:22
Броварська громада передала 72 бригаді пікапи та скиди для FPV-дронів
19:01
Справа Дикого: поліграф показав, що мер Білої Церкви не винний в інкримінованих злочинах
18:44
Буча закуповує десяток квадрокоптерів на 2,3 млн гривень
18:22
Зеленський запропонував Дуді та Туску зустрітися на кордоні 24 лютого
18:04
СБУ спільно з правоохоронцями США, Великої Британії та ЄС викрила угруповання хакерів-вимагачів
17:47
У Києві актуалізують Стратегію розвитку міста
17:27
Держпродспоживслужба попередила про спалах сальмонельозу у місті Києві
17:04
У Києві судитимуть водія, який скоїв смертельний наїзд на військовослужбовця
16:44
На капремонт укриття Олександрівської лікарні спрямовують 17 млн гривень
16:26
Зеленський про польську блокаду кордону: відповімо швидко
16:08
Німеччина передала понад 3 тисячі пар взуття для киян, які проходять службу в ЗСУ
15:45
Бійцям двох батальйонів 100 окремої бригади ЗСУ вручили відзнаки Головнокомандувача ЗСУ
Календар подій