пятница, 3 декабря 2021 г.
Товариства власників землі - в інтересах власників землі та аграрного розвитку України!

Товариства власників землі - в інтересах власників землі та аграрного розвитку України!

Роман Головін

Голова Всеукраїнського об`єднання власників землі

Оренда вже дістала власників землі! Укладання кабального договору оренди – це те. чого робити не хочеться. Тому заклик “Не переукладайте договори оренди” знаходить свій відгук у власників землі. Укласти договір з ненависним з різних причин і обставин орендарем вже стає неприродньо.

Знаходить свій відгук і заклик “Про надання законом права власникам землі розривати договори оренди землі за власним бажанням”, як головна умова вільного розпорядження землею.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Звільнивши землю з-під ненависного орендаря, селянин постане перед питанням: “А що далі?”  Хоча це питання постає набагато раніше, а відсутність відповіді на нього й призводить до продовження багатьма власниками землі вимушеної згоди на надання своєї землі в ненависний найм.

Відчуття того, що оренда – це неправильно, живе в нас на підсвідомості. Та й розуміння того, що хтось несправедливо збагачується на твоєму, постійно присутнє і вже тисне свідомо.

Самостійно господарювати – воно саме те! Але тут з’являються запитання: “Як господарювати самостійно? Де брати техніку? Де брати гроші? Як бути з податками? Як вести облік?”.

Запитання логічні й доречні.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Телеграм

Перш за все, потрібно визначитися в тому, що таке самостійне господарювання.

Самостійне господарювання має одну головну ознаку: власник землі є і власником результату господарювання (врожаю), власником доходу, власником прибутку. Самостійне господарювання дає можливість у 2-4 рази збільшити свій дохід (прибуток) від землі.

Самостійно господарювати можна одноосібно чи в об’єднанні з такими ж, як ви, власниками землі, що набагато вигідніше з багатьох причин.

Те самостійне господарювання, з яким ви стикалися, про яке знаєте чи чули – це коли власник землі після припинення орендних відносин (чи ніколи й не здавав в оренду) одноосібно обробляє землю власною чи найманою технікою.

У власника землі після припинення договору оренди можуть скластися наступні грошово-технічні ситуації:

  1. Є власна техніка і є необхідні гроші для забезпечення діяльності на власній землі.

  2. Немає техніки, але є достатньо грошей на наймання техніки й достатньо грошей для забезпечення діяльності на власній землі.

  3. Немає ні техніки, ні грошей.

Найбільш розповсюджена ситуація: коли у власника землі немає ні техніки, ні грошей. Відсутність і техніки, і грошей і є тією проблемою, яка перешкоджає прийняти рішення господарювати самостійно на своїй землі.

Ще однією перешкодою в усвідомленні можливості самостійно господарювати для власника землі є його віковий стан чи стан здоров’я.

Для когось перешкодою для самостійного господарювання, як вважає власник землі, є його зайнятість, неможливість займатися організаційними питаннями з самостійного господарювання на землі.

Щоб господарювати одноосібно, необхідно мати власні засоби для господарювання: техніку й гроші чи тільки гроші. Оскільки пропонується виключно “легальне” господарювання, то одноосібнику необхідно в той чи інший спосіб оподатковуватися.

Ціна на врожай для одноосібників залежить від того, чи зареєстрований одноосібник платником податку на додану вартість (ПДВ). Як правило, власнику землі-одноосібнику аж ніяк не зручно й не вигідно реєструватися платником ПДВ, вести бухгалтерський облік (для цього необхідні додаткові витрати й не тільки на бухгалтера), тому “одноосібники” таку реєстрацію не роблять і, відповідно, змушені продавати врожай за ціною на 25-30% нижчою, що залишається кращим варіантом, ніж бути платником ПДВ.

Як бачимо, для одноосібного господарювання існує багато перешкод: наявність власних грошей для організації обробки землі; облік та сплата податків, ціни на продукцію, час, фізичні й організаційні можливості.

Але ці всі явні чи надумані власником землі перешкоди не є тим, чим здаються. Для уникнення фінансових, податкових, економічних, фізичних, емоційних та інших перешкод для самостійного господарювання на землі необхідно розглянути й здійснити самостійне господарювання через об’єднання власників землі – через участь у Товаристві власників землі.

Загальні Принципи роботи Товариства власників землі

При участі власника землі у Товаристві власників землі організаційні, фінансові питання, питання обліку й звітності та інші питання бере на себе вже саме Товариство, яке є підзвітним своєму учаснику-власнику землі.

З точки зору об’єднання (кооперації) активів і зусиль власників землі, їх колективне господарювання через участь у Товаристві власників землі переважає одноосібне (сімейне) за сукупною ефективністю. Одноосібний (сімейний) спосіб господарювання, в основі якого непересічні особисті знання, вміння та трудові якості власника землі та членів його сім'ї, має поодиноку реалізацію й може бути інтегрований у колективне господарювання для збільшення своєї ефективності.

Товариство власників землі – це об’єднання власників землі незалежно від віку й фізичних можливостей, метою діяльності якого є формування прибутку з подальшим його розподілом між Учасниками Товариства (власниками землі) відповідно до їхнього внеску, а саме – землі, наданої для обробітку Товариством. Товариство – своєрідний виконавець робіт для власника землі на його землі.

Формування прибутку Учасника Товариства персоналізоване й формується за результатами господарської діяльності Товариства на земельній ділянці, яка належить Учаснику Товариства.

Економіко-організаційна форма реалізації господарської діяльності Товариства передбачає самостійне господарювання як за рахунок власних засобів та коштів, так і за рахунок співпраці з Підрядними організаціями, або комбіноване здійснення господарювання. Тому залучення відповідального Підрядника – одна з можливостей перейти до самостійного господарювання.

У Товаристві власники землі господарюють публічно (офіційно), сплачуючи всі податки, збори і платежі.

Основні права і обов’язки учасників Товариства

1. Власник землі стає учасником Товариства власників землі.

2. Власник землі надає в користування Товариству власників землі, учасником якого він сам і є, належну йому земельну ділянку. Право власності на землю залишається в селянина, і земля в жоден спосіб не може бути відчужена (відібрана) у селянина, передана в заставу, продана чи поміняна.

3. Власник землі вільний у своєму виборі. Учасник Товариства-власник землі може вийти з Товариства разом з правом користуватися його землею впродовж 1-го року, попередивши про це Товариство.

4. Учасник Товариства-власник землі отримує прибуток від самостійного господарювання через участь у Товаристві власників землі на належній йому земельній ділянці. Результат господарювання на земельній ділянці належить власнику земельної ділянки і формує його персональний прибуток.

5. У Товаристві існуватимуть органи контролю. Такі ревізійні органи важливі при контролі й перевірці виконання робіт та постачання товарів Підрядником.

6. Кожен учасник Товариства має право проводити контроль за роботою Товариства й Підрядника на власній ділянці.

7. Виконавчий орган. Директор може бути обраний учасниками з числа самих учасників Товариства, селян-власників землі або найнятий на підставі професійних якостей. У Товаристві буде наглядова рада, сформована з учасників Товариства, селян-власників землі.

Фінансування Товариства власників землі

Відсутність коштів та засобів у Товариства може бути замінена Підрядником з усього комплексу робіт і постачання матеріалів – це найпростіший і найшвидший спосіб. Також в майбутньому можна очікувати на фінансування Товариства державою, на чому я наполягатиму разом зі створеними Товариствами.

Підрядник

Відповідальний Підрядник – важлива складова реалізації самостійного господарювання. Відповідальний Підрядник – це особа, яка спроможна й має бажання забезпечити проведення всього комплексу робіт з рослинництва для Товариства власників землі з гарантією якості робіт, товарів та послуг.

Вимоги до потенційних підрядників прості:

- бажання працювати “на землі”;

- наявність матеріальної бази;

- легальні джерела фінансування;

- колектив, сформований з досвідчених і вмотивованих спеціалістів;

- відсутність “жлобства” по відношенню до селян.

Вітається у потенційного підрядника відсутність землі в оренді та його готовність до “переїздів” і обробітку невеликих площ (ділянок) землі.

Розрахунок з Підрядними організаціями, які будуть виконувати комплекс робіт з рослинництва за власний кошт, відбуватиметься після продажу Товариством результатів діяльності – врожаю.

Територіальна організація Товариства власників землі

Товариство власників землі може бути організовано в межах певного села, об’єднувати власників з сусідніх сіл чи мати національний рівень і об’єднувати власників землі незалежно від місцезнаходження земельної ділянки та проживання власника землі – це Всеукраїнське Товариство власників землі.

Важко переоцінити роль Всеукраїнського Товариства власників землі. Як і будь-яке Товариство, Товариство власників землі метою своєї діяльності має збільшення доходів (прибутку) власників землі.

Процес об’єднання власників землі в Товариства буде складний і матиме потужний спротив від орендарів та їх угруповань. Важко від початку об’єднатися власникам землі в певному селі чи селищі – необхідний приклад. Хоча у власників землі вже давно є усвідомлене бажання самостійного господарювання, адже ефективність від самостійного господарювання є вищою.

Тому необхідним є створення Всеукраїнського Товариства власників землі, яке має за мету об’єднувати власників землі незалежно від місця знаходження землі та її власника.

Всеукраїнське Товариство Власників землі створено з метою полегшення й спрощення організації переходу і започаткування самостійного господарювання власників землі. Всеукраїнське Товариство власників землі буде забезпечувати реалізацію самостійного господарювання власників землі в будь-якій частині України. Тим самим власникам землі не потрібно очікувати консолідації землею з іншими власниками, а своїм прикладом вони заохочуватимуть й інших власників землі переходити до такої прогресивної фори земельних відносин і збільшення прибутку від землі.

Розподіл прибутку Товариства між учасниками-власниками землі

Прибуток, отриманий Товариством, розподіляється пропорційно внеску кожного учасника – землі, переданої в користування Товариству на підставі оцінки землі та її площі.

Коли можна починати створювати Товариства власників землі

Створювати Товариства можна вже зараз, інше питання – коли воно може розпочати роботу.

Власники землі, договори оренди у яких закінчуються найближчим часом (до двох років), можуть не поновлювати оренду, а створювати в межах своїх сіл Товариства, змінювати орендаря на підрядника й розраховуватися з ним після продажу власного врожаю.

Якщо до закінчення договорів триваліший час, тоді залишається чекати. Але чекати активно. Як мінімум, питання створення Товариства необхідно обговорювати вже зараз і формувати загальну суспільну думку, вимагаючи у різний спосіб у депутатів прийняти закони для надання права власнику землі за своєю ініціативою “розривати” договори оренди.

Хто допоможе у створенні та організації роботи Товариства

Допомогу в створенні Товариств буде здійснювати Всеукраїнське об’єднання власників землі. Фактично ми самі собі допомагаємо через об’єднання своїх зусиль і можливостей та діючи організовано.

Особисто я вже допомагаю – роз’яснюючи й пропонуючи зміну форми земельних відносин через долучення до Всеукраїнського об'єднання власників землі й участі у Товаристві власників землі.

Ознайомлюватися з матеріалами та діяльністю Всеукраїнського об'єднання власників землі можна за посиланням https://www.facebook.com/groups/144907373624154/.

Товариство власників землі – перспективна форма об’єднання власників землі з метою збільшення отримання доходу від землі (прибутку). 

Товариство власників землі буде впроваджуватися в Україні. Це ознака прогресивності земельних відносин.

На підтримку розвитку прогресивних земельних відносин має слугувати Закон України “Про прогресивні земельні відносини”. Відповідно до цього закону передбачена всебічна підтримка власників землі при переході до самостійного господарювання й отримання більших прибутків від землі, в тому числі надається власникам землі право розривати договори оренди.

Усвідомлюємо, об’єднуємося, діємо!

Читайте: Вибори, вибори, кандидати... Виборчий маргінес проти Права розривати договори оренди землі

Роман Головін, розробник і втілювач Народної земельної реформи

КиевVласть

Теги: новости украины, народная земельная реформа, всеукраїнське товариство власників землі, товарищество владельцев земли, товариство власників землі, народна земельна реформа, всеукраинское товарищество владельцев земли

пятница, 3 декабря 2021 г.
16:15
Держбюджет-2022 не став бюджетом розвитку громад, - Москаленко
16:10
Кабмин планирует выделить 45,5 млн гривен на финансирование объекта “Укрытие”
16:01
Этап центростремительного города Киева в прошлом, - основатель DIM Насиковский
15:42
Маршруты ряда автобусов и троллейбусов изменятся из-за ярмарок 4-5 декабря (схемы)
15:30
В Святошинском районе Киева задержали устроившего стрельбу мужчину
15:26
Столичные власти определились, как будут отмечаться зимние праздники в центре Киева
15:13
Резников: Гособоронзаказ будет очищен от лоббистов финансирования ненужных разработок и производств
15:04
Кабмин обновил Меморандум о партнерстве с НАТО в сфере разведки, наблюдения и рекогносцировки
14:52
Президент переназначил победившего в конкурсе на должность руководителя ГУД Игоря Лысого
14:41
У Вишневому на Київщині викрили групу квартирних крадіїв-іноземців (фото, відео)
14:32
В столичном ТРЦ Gulliver пройдут три новогодних ярмарки
14:14
Зарплаты военнослужащих повысим, думаем над тем, как обеспечить жильем, - министр обороны
14:04
На Київщині відкрився відремонтований в рамках “Великого будівництва” садок “Намистинка” (фото)
13:49
С августа поступления от платы за парковку в Киеве выросли на 50% (инфографика)
13:35
Правоохранители разоблачили в Киеве подпольный “сервисный центр МВД” (видео)
13:26
КГГА разрешила харьковской компании “Грилена” греть киевлян
Календарь событий