суббота, 4 декабря 2021 г.
З липня землю не продати!

З липня землю не продати!

Роман Головін

Голова Всеукраїнського об`єднання власників землі

Рада прийняла закони яким остаточно позбавила власників землі прав продавати, володіти та користуватися землею!

Так, ми не помилилися, під вивіскою вільного ринку землі, відбувся ще більш жорстке попрання прав власників землі, прав українців як громадян, як власників української землі.

Власник землі, який віддав землю в оренду, вже не має права володіти, користуватися та розпоряджатися власною землею – так вирішила влада, прийнявши такі закони.

Єдине спасіння власників землі – це Товариство Власників Землі та закон про прогресивні земельні відносини.

Читаємо про все детальніше далі…

Відповідно до оновленої статті 131 (до статті 131 добавлена частина третя) Земельного кодексу України, власник землі не має права продати землю без згоди орендаря. Українці отримали ще більш жорсткий мораторій з обмеженнями, якими керує вже не держава, а приватні особи – орендарі, яких можна сміливо називати новими феодалами чи панами й які цинічні, зухвалі, жадібні й скоро проявлять свою жорстокість. Це повна деградація державності.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

Частиною 3 статті 131 Земельного кодексу України забили останній цвях у труну так званого ринку землі та обіцянок про вільне розпорядження землею.

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення:

а) можуть бути відчужені за договором дарування, довічного утримання, спадкового договору лише на користь іншого з подружжя, родичів (дітей, батьків, рідних братів і сестер, двоюрідних братів і сестер, діда, баби, онуків, правнуків, рідних дядька та тітки, племінниці та племінника, пасинка, падчериці, вітчима, мачухи);

б) без згоди суб’єкта переважного права купівлі земельної ділянки:

не можуть передаватися власниками у заставу;

не можуть бути внесені до статутного (складеного) капіталу.

Тобто без згоди орендаря власник землі може продати земельну ділянку тільки родичу, що ніяк не змінює для орендаря статус земельної ділянки та й для чого ділянку чоловікові продавати чи дарити дружині, хіба що перед розлученням.

Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Телеграм

Finita la commedia”! Комедія з так званим вільними ринком землі завершена.

Для власника землі продовжити її оренду чи укласти новий договір оренди – все одно, що втратити землю!

Тому! Не продовжуйте й не укладайте ніяких договорів оренди землі.

ЩО РОБИТИ З ЗЕМЛЕЮ ЯКА ЗВІЛЬНИТЬСЯ З ОРЕНДИ ПО ЗАКІНЧЕННЮ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ?

На землі необхідно господарювати самостійно.

Самостійне господарювання на власній землі - це використання землі її власником у власній виробничій сільськогосподарській діяльності безпосередньо чи через участь у Товаристві Власників Землі, метою якого є об’єднання зусиль учасників для використання землі, яка належить учасникам товариства власників землі у власній виробничій сільськогосподарській діяльності.

Всеукраїнське Товариство Власників Землі – це організоване власниками землі підприємство для свого сервісного обслуговуванням: кооперації зі збільшення прибутків, зменшення податків та спільного бухгалтерського й податкового адміністрування. Участь в Товаристві забезпечить вирішення питання високої ціни на врожай, виробничого сервісу, бухгалтерського обліку та прогресивного адміністрування податків.

Товариство може допомагати в організаційних питаннях з обробітку землі: винайм техніки; вибір посівного матеріалу; вибір засобів захисту; консультації агроному.

Якщо у власника землі відсутні гроші для обробітку землі, то співпрацюючи з Всеукраїнським Товариством Власників Землі, власнику землі самостійне господарювання на власній землі буде забезпечене Товариством.

Оплата послуг техніки для  обробітку землі, купівля посівного матеріалу та засобів захисту може бути профінансоване Товариством без застави землі за рахунок систем самофінансування та легального кредитування.

Власник землі – учасник ВсеТВЗ не несе відповідальність за діяльність ВсеТВЗ ні землею, ні іншим майном.

В основі співпраці з ВсеТВЗ є легалізація діяльності власника землі  щодо самостійного господарювання на землі.

Співпраця з ВсеТВЗ забезпечує власнику землі в 1,5-2,5 рази більший прибуток від землі ніж у власника землі, який працює одноосібно.

Так, при вартості врожаю з 1 гектара в 40 тисяч, одноосібник отримає лише в межах 24 тис. гривень, а з урахуванням сплати податку на землю та податкових зобов’язань від податкової кінцева сума доходу становитиме 14-20 тис. гривень, тоді як учасники ВсеТВЗ отримує 30 тис. гривень. Витрати як у учасника ВсеТВЗ так і в  одноосібника однакові, а тому й різниця в прибутках між одноосібником і власником землі, який працює самостійно через участь у ВсеТВЗ, становитиме 10-16 тис. прибутку з 1 гектара землі!

Вражаючі цифри!

ВсеТВЗ є платником єдиного податку 4 групи та платником податку на додану вартість, що зумовлює особливий режим оподаткування як для ВсеТВЗ, так і для власника землі.

Власник землі не платить податок на землю, не сплачуватиме доведене податкове зобов’язання (1500-2000 грн), не платить податок з доходів фізичних осіб (18 % від доходу), єдиний соціальний внесок (22% від доходу) та військовий збір (1,5% від доходу).

Власник землі через співпрацю з ВсеТВЗ має гарантовану можливість продати власну продукцію рослинництва (врожай) за повноцінною ціною, коли ж одноосібники-власники землі змушені продавати свій врожай на 30-50% дешевше.

Сервісне обслуговування власника землі Всеукраїнським Товариством Власників Землі відбувається на підставі цивільно-правових угод, які забезпечують легальність діяльності, персоналізований облік витрат, доходу та прибутку власника землі.

Діяльність Всеукраїнського Товариства Власника Землі є упереджуючим фактором проти розпродажу української землі. Саме високі прибутки від землі у її власника гарантують відсутність бажання у власника землі продати землю орендарям, латифундистам та іноземному капіталу.

Співпрацюючи з Всеукраїнським Товариством Власників Землі ПРОДАВАТИ ЗЕМЛЮ СТАЄ НЕ ВИГІДНО!

Стосовно одноосібників, то співпрацюючи з ВсеТВЗ, він ефективніше господарюватиме на власній землі й стане позитивним прикладом для інших власників землі, спонукатиме їх припиняти орендні відносини, думати про прогресивне господарювання на власній землі, прибутки від землі та не думати про продаж землі.

Ми вже співпрацюємо з одноосібниками й власниками землі й запрошуємо до співпраці одноосібників та власників землі, які планують припиняти орендні відносини. Тільки самостійне господарювання!

Наш телефон 097 225 73 75, Роман Головін

ЯКА СТРАТЕГІЯ З ПРИПИНЕННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН?

Найправильнішим кроком у вирішенні питання орендної кабали – ж надання власникам землі права розривати договір оренди землі.

Розривати договір оренди землі – це економічна та правова потреба власників землі, яку необхідно реалізувати через зміну законодавства.

Реалізація ідеї конституційного права власника землі розривати договір оренди землі за власним волевиявленням покладена в основу розробленого нами законопроєкту “Про прогресивні земельні відносини” (№3208).

Для зміни законодавства з метою надання власникам землі права розривати договори оренди необхідно новий якісний склад Верховної Ради. Тому важливо голосувати виключно за ті партії, які будуть реалізовувати ідею надання власнику землі права розривати договір оренди землі. Максимальна присутність законотворців в Раді, які будуть діяти виключно в інтересах власників землі, гарантуватиме прийняття закону про прогресивні земельні відносини.

Метою законопроєкту “Про прогресивні земельні відносини” і є отримання очікуваних суспільством покращень: економічних, соціальних, суспільно-політичних.

Завдання законопроєкту “Про прогресивні земельні відносини” визначено, враховуючи  необхідності розширеного відтворення аграрної галузі, прагнень власників землі, громадян України, наявної економічної ситуації в країні і можливостей, які можуть бути сформовані для відтворення аграрної галузі  в основу положень законопроєкту “Про прогресивні земельні відносини” покладено наступне:

  • Набувачами права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть бути виключно фізичні особи з єдиним громадянством держави Україна (громадянин України має право бути набувачем тільки однієї земельної ділянки сільськогосподарського призначення) та органи державної влади й органи місцевого самоврядування;
  • Надання селянам-власникам землі права розривати договори користування (оренда, емфітевзис) належних їм земельних ділянок на підставі простої вимоги про дострокове розірвання договору. Цим забезпечується можливість швидкого переходу до самостійних форм сільськогосподарської діяльності на землі та впровадження ринкових механізмів у земельні відносини;
  • Фінансове забезпечення власників землі для повернення отриманих  авансових платежів, яке може бути необхідним при достроковому розірванні договорів користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення;
  • Обов’язковий викуп земельної ділянки органами місцевого самоврядування чи органами державної влади за ціною, яка відповідає п’ятикратному розміру нормативно-грошової оцінки (приблизно 5 тис. доларів за 1  гектар для чорнозему). Це не тільки визначає мінімальну ціну покупки землі, але й гарантує її;
  • Формування державної підтримки об’єднання власників землі в товариства власників землі, які створюються для самостійної виробничої сільськогосподарської діяльність на землі через участь у товариствах власників землі незалежно від віку та фізичних можливостей власників землі. Фактично це формування нової аграрної політики, направленої на розширене відтворення аграрної галузі;
  • Кредитування в необхідному обсязі товариства власників землі на умовах до 3% річних. Це створення сприятливих умов для переходу до самостійної форми земельних відносин через участь у Товариствах власників землі незалежно від віку та фізичних можливостей власників землі;
  • Допомога в поверненні незаконно відчужених земельних ділянок  їх власникам (під час дії заборони на відчуження землі). Це організоване державою виявлення угод незаконного відчуження землі і повернення землі її попереднім власникам чи спадкоємцям або передача в комунальну чи державну власність;
  • Кредитування власників землі в режимі споживчого кредитування за рахунок прямого державного кредитування в трикратному розмірі нормативно-грошової оцінки (приблизно 3 тис. доларів за 1  гектар для чорнозему) для задоволення нагальних споживчих потреб на умовах до 5% річних. Таке кредитування демотивує власника землі її продавати;
  • Кредитування громадян України за рахунок прямого державного кредитування для купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення в у сумі п’ятикратного розміру  нормативно-грошовій оцінки (приблизно 5 тис. доларів за 1 гектар) на умовах до 5% річних. Це є необхідним для формування ефективного обміну землі, формування ефективного власника землі та одною з форм гарантування мінімальної ціни на землю.

Саме таке бачення реформування земельних відносин забезпечить розширене відтворення аграрної галузі, створивши також базис відновлення тваринництва, переробки та інших напрямів аграрного виробництва.

Наш телефон 097 225 73 75

Роман Головін, розробник і втілювач Народної земельної реформи

КиевVласть

Теги: новости киевской области, новости киевщины, новости украины, народная земельная реформа, роман головин, всеукраїнське товариство власників землі, прогрессивные земельные отношения, всеукраинское товарищество собственников земли, всетвз

суббота, 4 декабря 2021 г.
13:03
За останню добу на коронавірус захворіли 671 житель Київщини
12:02
На столичной улице Энтузиастов ограничили движение до 30 декабря (схема)
11:03
Правоохранители направили в суд обвинение о нанесении руководством депо “Киев-Пассажирский” ущерба в 4 млн гривен
10:04
В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса 216 тысяч человек
09:01
Украинский горсовет блокирует освоение 15 млн гривен на строительство коммунального рынка, — Туренко
07:15
Сегодня, 4 декабря, ярмарки пройдут во всех районах Киева (адреса)
07:00
Погода в Киеве и Киевской области: 4 декабря 2021 года
пятница, 3 декабря 2021 г.
20:45
Планові відключення електроенергії в Київській області 4 грудня 2021 року (повний список населених пунктів)
20:33
На Вишгородшині школярам стало зле від принесеної в клас невідомої речовини
20:26
С 4 по 6 декабря в Василькове на Киевщине закроют движение по железнодорожному переезду (схема)
20:20
Кабмин изменил порядок платы за обслуживание счетчиков воды и тепла
20:14
В Киеве остановили противоправную продажу спецтехники для скрытого наблюдения
20:05
Белоцерковское верхнее водохранилище пополнилось более чем 9️ тоннами рыбы (фото)
20:01
Кабмин предлагает внедрить в Украине технологии строительного информационного моделирования
19:45
За сутки Госпродпотребслужба проверила 147 столичных заведений и выявила 38 нарушений правил карантина
19:32
В приложении “Киев Цифровой” появится виртуальная транспортная карта
Календарь событий