среда, 20 октября 2021 г.
Бюджет Київщини на 2017 рік та особливості формування бюджетів об’єднаних територіальних громад

Бюджет Київщини на 2017 рік та особливості формування бюджетів об’єднаних територіальних громад

Александр Тигов

Глава ОО “Рух территориальных громад”

В минулому  році на облдержадміністрації було закладено приблизно 4,2 млрд гривень, а в 2017-му - 6,64 млрд гривень, на 60% більше. На першому місці з отримання найбільшого бюджету - Харківська область, на другому - Вінницька, третє місце займає Київщина, на яку закладено понад 355 млн гривень.  

26 грудня Київська облрада затвердила бюджет області на 2017 рік з доходами 7 мільярдів 660 мільйонів 265,4 тисячі гривень та видатками 7 мільярдів 660 мільйонів 257,9 тисячі гривень. Згідно з проектом бюджету, доходи загального фонду становлять 7 мільярдів 401 мільйон 562,8 тисячі гривень, спецфонду – 258 мільйонів 702,6 тисячі гривень.  

На утримання Київської облради передбачено понад 16 мільйонів гривень, на освіту області 525 мільйонів 380,8 тисячі гривень, на охорону здоров’я 1 мільярд 124 мільйони 431,7 тисячі гривень, на соцзахист населення 203 мільйони 582,3 тисячі гривень. На культуру і мистецтво спрямують 62 мільйони 667,9 тисячі гривень, на фізкультуру і спорт 62 мільйони 913,5 тисячі гривень, на ветлікарні 45 мільйонів гривень, на ліквідацію надзвичайних ситуацій – 650 мільйонів гривень, на молодіжне будівництво 3,2 мільйона гривень (за даними прес служби губернатора Київщини - Олександра Горгана).  

Київська облдержадміністрація здійснила новий підхід до підготовки проекту бюджету на 2017 рік. Як зазначив, голова КОДА - Олександр Горган: “Головна ідея проекту бюджету полягає в наступному: бюджет повинен прийматися у кілька етапів. Оскільки ми дочекалися прийняття Верховною Радою державного бюджету, ми розуміємо головні індикативні показники, які повинні врахувати на затвердженні захищених статей і, фактично, сьогоднішній проект бюджету сформульований якраз напроти головних видатків, до яких відносяться: заробітна плата, комунальні послуги, так звані видатки забезпечення в їх мінімальній частині”.   

Крім урахування державних пріоритетів, Київська обласна державна адміністрація буде працювати в режимі офісу управління проектами, тобто позиція обласного депутата і є окремим проектом для роботи. Також не залишилися поза увагою КОДА пріоритети, які сьогодні оголошені в державі на національному рівні, зокрема - підвищення обороноздатності України (соціальна стимуляція, грошової вигоди, для тих жителів Київщини, які зголошуються на службу в Збройних Силах України за контрактом), програмами щодо стимуляції збільшення кількості інвестиційних проектів (генерація проектів, що стосуються підвищення енергоефективності та тепломодернізації.  

Новації, запропоновані КОДА, досить позитивно були оцінені керівництвом Київської обласної ради, надалі, розподіл коштів на реалізацію місцевих і регіональних програм також буде проходити спільно з депутатським корпусом. Разом із затвердженням бюджету регіону на 2017-й рік, депутати проголосували та внесли зміни до рішення Київської обласної ради від 12.01.2016. №050-01-VII “Про обласний бюджет Київської області на 2016 рік” в новій редакції”, згідно з яким Київщина отримає 150 млн гривень на компенсацію пільг і субсидій, а також 5 млн гривень на фінансування покупки житла сім'ям військовослужбовців АТО.  

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р, передбачає створення законодавчої бази діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на новій територіальній основі з визначенням повноважень та їх ресурсного забезпечення.   

Подписывайтесь на новости “КиевVласть”
 

В рамках її реалізації прийнято Закон України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” і у 2015 році стартував процес об’єднання територіальних громад та створення спроможних об’єднаних громад. В результаті виборів до місцевих рад у 2015-2016 роках сформовано 366 об’єднаних територіальних громад (далі - ОТГ).   

Для стимулювання громад до об’єднання, а також з метою забезпечення ресурсної бази бюджетів ОТГ для фінансування видаткових повноважень Бюджетним кодексом України визначено особливості формування бюджетів цих громад. У чому вони полягають?

По-перше, бюджети ОТГ мають міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Тобто, законом про державний бюджет на плановий рік цим бюджетам затверджуються обсяги міжбюджетних трансфертів. Це - базова дотація, освітня субвенція, медична субвенція, інші субвенції та дотації, якщо є підстави для надання та отримання відповідних міжбюджетних трансфертів. 

На 2017 рік місцевим бюджетам, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, в тому числі бюджетам ОТГ, крім базової дотації, освітньої та медичної субвенцій, передбачено додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я та субвенцію на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад. 

У 2016 році бюджетам ОТГ перераховано з державного бюджету 3,5 млрд. грн. міжбюджетних трансфертів, на 2017 рік передбачено 9,6 млрд. гривень. Слід зауважити, що бюджети громад, які не об’єдналися, не отримують міжбюджетні трансферти із державного бюджету. 

По-друге, до бюджетів ОТГ, крім доходів, що отримували бюджети до їх об’єднання, зараховується 60% податку на доходи фізичних осіб. Раніше цей податок зараховувався до районного бюджету. 

За даними звітності, доходи бюджетів, що об’єдналися, зросли за 11 місяців 2016 року проти відповідного періоду 2015 року більше, ніж в три рази – з 0,9 млрд. грн. до 2,9 млрд. гривень.

По-третє, за рахунок бюджетів ОТГ, крім видатків на здійснення самоврядних повноважень, фінансуватимуться видатки, які делегуються державою їм на виконання, а саме: видатки на утримання закладів бюджетної сфери − освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, соціального захисту та соціального забезпечення (перелік видатків визначено ст. 71, 89 і 91 Кодексу). 

Джерелом фінансування видатків є як доходи, закріплені Кодексом за бюджетами ОТГ, так і міжбюджетні трансферти з державного бюджету (базова дотація, освітня та медична субвенції, інші дотації та субвенції). 

Наступне. Бюджети ОТГ беруть участь у горизонтальному вирівнюванні податкоспроможності. Дана система вирівнювання передбачає, що місцевим бюджетам з рівнем податкоспроможності (середні надходження на 1 мешканця) нижче 0,9 середнього показника по Україні для підвищення рівня їх забезпеченості надається базова дотація (80 відсотків суми, необхідної для досягнення показника 0,9). 

Також ради ОТГ мають право здійснювати місцеві запозичення до бюджетів ОТГ – як місцеві, так і внутрішні, в тому числі шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій. Запозичення здійснюються до бюджету розвитку і кошти спрямовуються на реалізацію інвестиційних програм (проектів), метою яких є розвиток комунальної інфраструктури, впровадження ресурсозберігаючих технологій, створення, приріст чи оновлення стратегічних об'єктів довготривалого користування або об'єктів, які забезпечують виконання завдань міських рад, спрямованих на задоволення інтересів населення їх громад. 

Крім зазначеного є ряд особливостей у застосуванні положень окремих статей Кодексу на перший плановий бюджетний період після об’єднання. Вони стосуються ОТГ, у яких перші місцеві вибори відбулися у грудні 2016 року і місцеві ради яких не затвердити бюджет на 2017 рік. Зокрема:  

1) Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про бюджет, з бюджету можуть здійснюватися витрати на цілі, визначені у проекті рішення про бюджет на плановий бюджетний період, схваленому виконавчим органом місцевої ради та поданому на розгляд місцевої ради. 

При цьому щомісячні бюджетні асигнування бюджету сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, передбачених проектом рішення про бюджет на плановий бюджетний період з урахуванням міжбюджетних трансфертів, які визначені законом про Державний бюджет України на плановий бюджетний період (у разі несвоєчасного набрання чинності таким законом - проектом закону про бюджет, схваленим КМУ та поданим до ВРУ). 

2) До набрання чинності законом про бюджет перерахування трансфертів з державного бюджету(базової дотації, освітньої та медичної субвенцій), а також реверсної дотації до державного бюджету здійснюється відповідно до обсягів, визначених у проекті закону про Державний бюджет України, схваленому КМУ та поданому до ВРУ. 

3) У разі не прийняття закону про Державний бюджет України до 1 грудня, що передує плановому, при затвердженні бюджету враховуються обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня, медична субвенція, базова та реверсна дотації), визначені у проекті закону про бюджет, схваленому Кабінетом Міністрів України та поданому до Верховної Ради України.

Оскільки бюджети ОТГ є складовою частиною місцевих бюджетів то інші норми Кодексу, що регулюють відносини, які виникають на кожній стадії бюджетного процесу, є єдиними для усіх місцевих бюджетів, в тому числі поширюються і на бюджети ОТГ. 

Олександр Тигов, голова громадського руху “Рух територіальних громад”

Читайте: Децентралізація: наша доля - в наших руках

КиевVласть

Теги: бюджет, киевская область, александр тигов, объединенные территориальные общины, общественное объединение “РУХ территориальных общин”

среда, 20 октября 2021 г.
14:40
Завтра, 21 октября, в Киеве ожидаются сильный ветер
14:25
“Киевгорстрой” назвал объекты, где можно купить готовые квартиры со скидкой
14:03
ВР приняла в первом чтении проект госбюджета-2022
14:01
С завтрашнего дня, 21 октября, все межобластные перевозки будут разрешены только при наличии COVID-сертификата или отрицательного теста
13:46
Директора столичного КП “Житло-Сервис” подозревают в служебной халатности с убытками в 4 млн гривен
13:26
За сутки в Киеве от коронавируса умерли 29 человек
13:04
Госэкоинспекция выявила в стоках “Киевводоканала” превышение предельных концентраций загрязнений
12:42
В результате ДТП на Соломенке погибла женщина-пешеход
12:25
За добу на Київщині від коронавірусу померли 18 людей
12:04
Почти 13 млн гривен поступят в бюджет Киева от проведения экспертной денежной оценки земельных участков, подлежащих продаже, - депутат Киевсовета Терентьев
11:42
На Кустанайской автомобиль “Киевводоканала” провалился под асфальт (видео)
11:25
КМДА розриває договори з крупними перевізниками, що відмовилися давати “відкати”, та віддає їхні маршрути відвертим “прокладкам”, - Цибулько
11:20
Киевоблсовет соберется на внеочередную сессию
11:04
В Белой Церкви внедорожник BMW сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе
10:43
В Киеве после реконструкции открыли вторую очередь Пейзажной аллеи (видео, фото)
10:22
За сутки в Украине от коронавируса умерли почти 500 человек
Календарь событий